Gdje se nalazimo

Apartman „SARA“
51300 Delnice
Supilova 332

Info:
Anica Kezele
51300 Delnice
Supilova 204

tel.: +385 (0)51/812-444
mob.: +385 (0)91/2377-004
e-mail: marinokezele@yahoo.com
e-mail: ivica.kezele@gmail.com

Apartman Sara